Kante

Razvrstavanje otpada

Naziv

Kanta za zauljeni otpad

Kanta za zauljeni otpad

Kante za razvrstavanje otpada

Nosač vreće

Nosač vreće sa 2 točka

Nosač vreće sa 4 točka

Kanta standardna

Kanta standardna

Kanta standardna

Tabelu sa svim specifikacijama možete preuzeti ovde