Trake i stubići

Štitnici se postavljaju na oštre ivice, slabo vidljive i isturene prepreke i uglove u objektu,
na opremi i nameštaju, na cevi, ili na vozila kao što su viljuškari, prikolice i sl.

Zaštitna oprema se postavlja izuzetno jednostavno.

Modeli za postavljanje na uglove i zidove imaju na sebi samolepljivi sloj, pa se postavljaju prostim prislanjanjem i pritiskom na prethodno očišćeno željeno mesto.

OPREMA ZA OGRAĐIVANJE I OBELEŽAVANJE PROSTORA

Naziv

TENSATOR ZIDNE TRAKE – Traka sa automatskim
namotavanjem I magnetnim krajevima crveno-bela

TENSATOR ZIDNE TRAKE – Traka sa automatskim
namotavanjem I magnetnim krajevima žuto-crna

UPOZORAVAJUĆE LEPLJIVE TRAKE
Žuta, plava, zelena, bela, žuto-crna, crveno-bela

PROTIVKLIZNE TRAKE
Širina 25 mm, crna

PROTIVKLIZNE TRAKE
Širina 50 mm, crna

TRAKA ZA OBELEŽAVANJE RADOVA U TOKU
Žuto-crna, crveno-bela

UPOZORAVAJUĆI STUBIĆI SA LANCEM ILI TRAKOM
Crveno-beli, žuto-crni 6 stubića sa bazama I 25 m lanca

Tabelu sa svim specifikacijama možete preuzeti ovde